Kopalnie węgla

Strona główna 11.482
Kopalnie żelaza

Strona główna 11.450
Kopalnie uranu

Strona główna 8.377
Kopalnie złota

Strona główna 8.511
Neutrina

Strona główna 129.007zarejestruj się
PRZYKŁADOWE RAPORTY WOJENNE
terminatorox 51-75-5 vs 55-71-2 Lord
14 13 15 13 14 15

10

14

11

10

11

10

2

13

6

25

8

10

4

7

9

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
45.106 vs 57.155 / 52.660 vs 53.888
agresor 100% vs 100% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Szturmowiec (10) vs (8) Pancernik - obrońca
atak agresora - 14 # 2.276 vs 3.687 # 14 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 13 # 1.057 vs 1.141 # 13 - atak obrońcy
Szturmowiec (0) vs (3) Pancernikterminatorox 51-75-5 vs 55-71-2 Lord

10

14

1

10

11

10

2

13

6

25

3

10

4

7

9

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
42.487 vs 56.327 / 51.444 vs 51.210
agresor 96% vs 97% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Szturmowiec (1) vs (9) Eclipsus - obrońca
atak agresora - 14 # 112 vs 27.645 # 14 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 13 # 52 vs 25.671 # 13 - atak obrońcy
Szturmowiec (0) vs (9) Eclipsusterminatorox 51-75-5 vs 55-71-2 Lord

10

14

10

11

10

2

13

6

25

3

10

4

7

9

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
42.375 vs 56.327 / 51.392 vs 51.210
agresor 96% vs 97% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Pancernik (10) vs (9) Eclipsus - obrońca
atak agresora - 14 # 1.707 vs 27.645 # 14 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 13 # 4.754 vs 25.671 # 13 - atak obrońcy
Pancernik (0) vs (8) Eclipsusterminatorox 51-75-5 vs 55-71-2 Lord

10

14

11

10

2

13

6

25

3

10

4

7

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
40.668 vs 51.194 / 46.638 vs 45.683
agresor 89% vs 87% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Eclipsus (10) vs (6) Działo neutronowe - obrońca
atak agresora - 14 # 30.717 vs 2.420 # 14 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 13 # 28.523 vs 749 # 13 - atak obrońcy
Eclipsus (10) vs (0) Działo neutronoweterminatorox 51-75-5 vs 55-71-2 Lord

10

14

11

10

2

13

25

3

10

4

7

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
40.668 vs 50.445 / 46.638 vs 43.263
agresor 89% vs 84% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Eclipsus (10) vs (19) Szturmowiec - obrońca
atak agresora - 14 # 30.717 vs 3.020 # 14 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 13 # 28.523 vs 5.607 # 13 - atak obrońcy
Eclipsus (8) vs (0) Szturmowiecterminatorox 51-75-5 vs 55-71-2 Lord

10

14

11

8

2

13

6

3

10

4

7

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
32.069 vs 43.056 / 38.653 vs 39.284
agresor 72% vs 74% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Myśliwiec (11) vs (7) Devastator - obrońca
atak agresora - 14 # 1.366 vs 5.018 # 14 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 13 # 1.268 vs 13.312 # 13 - atak obrońcy
Myśliwiec (0) vs (5) Devastatorterminatorox 51-75-5 vs 55-71-2 Lord

10

3

11

8

2

13

6

3

10

4

5

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
30.422 vs 38.064 / 37.124 vs 37.402
agresor 69% vs 68% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Myśliwiec (3) vs (4) Mamuth - obrońca
atak agresora - 14 # 225 vs 3.734 # 14 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 13 # 209 vs 1.526 # 13 - atak obrońcy
Myśliwiec (0) vs (4) Mamuthterminatorox 51-75-5 vs 55-71-2 Lord

10

11

8

2

13

6

3

10

4

5

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
30.197 vs 38.064 / 36.915 vs 37.402
agresor 69% vs 68% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Robot (10) vs (12) Myśliwiec - obrońca
atak agresora - 14 # 569 vs 1.490 # 14 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 13 # 529 vs 1.384 # 13 - atak obrońcy
Robot (0) vs (7) Myśliwiecterminatorox 51-75-5 vs 55-71-2 Lord

11

8

2

8

6

3

10

4

5

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
29.628 vs 37.211 / 36.386 vs 36.484
agresor 68% vs 66% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Eclipsus (8) vs (4) Mamuth - obrońca
atak agresora - 14 # 22.118 vs 3.734 # 14 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 13 # 20.538 vs 1.526 # 13 - atak obrońcy
Eclipsus (7) vs (0) Mamuthterminatorox 51-75-5 vs 55-71-2 Lord

11

7

2

8

6

3

10

5

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
26.863 vs 35.685 / 33.819 vs 32.750
agresor 62% vs 62% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Eclipsus (7) vs (2) Osada wydobywcza - obrońca
atak agresora - 14 # 19.353 vs 9 # 14 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 13 # 17.971 vs 0 # 13 - atak obrońcy
Eclipsus (7) vs (0) Osada wydobywczaterminatorox 51-75-5 vs 55-71-2 Lord

11

7

8

6

3

10

5

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
26.863 vs 35.685 / 33.819 vs 32.741
agresor 62% vs 62% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Eclipsus (7) vs (6) Szturmowiec - obrońca
atak agresora - 14 # 19.353 vs 538 # 14 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 13 # 17.971 vs 999 # 13 - atak obrońcy
Eclipsus (7) vs (0) Szturmowiecterminatorox 51-75-5 vs 55-71-2 Lord

11

7

8

3

10

5

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
26.863 vs 34.686 / 33.819 vs 32.203
agresor 62% vs 60% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (10) vs (3) Pancernik - obrońca
atak agresora - 14 # 6.258 vs 1.009 # 14 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 13 # 13.205 vs 313 # 13 - atak obrońcy
Mamuth (10) vs (0) Pancernikterminatorox 51-75-5 vs 55-71-2 Lord

11

7

8

10

5

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
26.863 vs 34.373 / 33.819 vs 31.194
agresor 62% vs 59% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Eclipsus (7) vs (8) Eclipsus - obrońca
atak agresora - 14 # 19.353 vs 22.118 # 14 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 13 # 17.971 vs 20.538 # 13 - atak obrońcy
Eclipsus (0) vs (1) Eclipsusterminatorox 51-75-5 vs 55-71-2 Lord

11

8

10

5

1

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
7.510 vs 15.239 / 15.848 vs 10.588
agresor 24% vs 23% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (9) vs (1) Eclipsus - obrońca
atak agresora - 14 # 5.632 vs 1.512 # 14 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 13 # 11.885 vs 1.404 # 13 - atak obrońcy
Mamuth (8) vs (0) Eclipsusterminatorox 51-75-5 vs 55-71-2 Lord

10

8

10

5

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
6.258 vs 13.835 / 13.205 vs 9.076
agresor 20% vs 21% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (10) vs (10) Oppressor - obrońca
atak agresora - 14 # 6.258 vs 5.120 # 14 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 13 # 13.205 vs 4.754 # 13 - atak obrońcy
Mamuth (6) vs (0) Oppressorterminatorox 51-75-5 vs 55-71-2 Lord

6

8

5

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
2.957 vs 9.081 / 6.240 vs 3.957
agresor 9% vs 12% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (6) vs (8) Myśliwiec - obrońca
atak agresora - 14 # 2.957 vs 820 # 14 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 13 # 6.240 vs 761 # 13 - atak obrońcy
Mamuth (5) vs (0) Myśliwiecterminatorox 51-75-5 vs 55-71-2 Lord

5

5

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
2.464 vs 8.320 / 5.200 vs 3.137
agresor 8% vs 10% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (5) vs (5) Devastator - obrońca
atak agresora - 14 # 2.464 vs 3.136 # 14 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 13 # 5.200 vs 8.320 # 13 - atak obrońcy
Mamuth (0) vs (1) DevastatorAgresor terminatorox zniszczony! vs Obrońca Lord zwyciężył!

Skala zniszczeń wynosi 453.66 mln surowców!
Recykling złomu: terminatorox
8.728.200 33.761.000 3.585.400 12.901.200
Recykling złomu: Lord
8.728.200 33.761.000 3.585.400 12.901.200
Zwycięzca Lord otrzymuje punkty wojenne w ilości: +635

Przykładowe raporty:

296.70 mln. złomu

94.23 mln. złomu

36.04 mln. złomu

372.05 mln. złomu

167.80 mln. złomu

140.52 mln. złomu

315.73 mln. złomu

45.71 mln. złomu

97.68 mln. złomu

96.94 mln. złomu

Copyright © Neone
adwokat wypadki drogowe Warszawa | śruby nierdzewne | kancelaria prawna wodzisław śląski | węgiel Radlin | interaktywne zabawy na imprezy firmowe
biuro rachunkowe rybnik | cyklinowanie milanówek | klasyfikacja gleboznawcza śląskie | kotwy nierdzewne | sklep alpinistyczny