Kopalnie węgla

Strona główna 11.491
Kopalnie żelaza

Strona główna 11.442
Kopalnie uranu

Strona główna 8.378
Kopalnie złota

Strona główna 8.513
Neutrina

Strona główna 129.011zarejestruj się
Regulamin zakupów
Przedmiot, zwroty, reklamacje

Formę zakupu stanowią mikropłatności.
Przedmiot zakupu stanowią wirtualne surowce i udoskonalenia gry internetowej

 1. Zakupione surowce i udoskonalenia są wyłącznie elementami rozgrywki w grze i nie posiadają wartości materialnej poza jej kontekstem.
 2. Po dokonaniu zakupu, surowce i udoskonalenia zostaną przypisane do konta gracza w grze natychmiastowo lub w określonym czasie w zależności od mechanizmu gry.
 3. Gracz nabywający surowce i udoskonalenia potwierdza, że ma prawo do dokonywania transakcji na użytych środkach płatniczych lub posiada zgodę od osoby, której dotyczą środki płatnicze.
 4. Zakupione surowce i udoskonalenia nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inne przedmioty ani środki pieniężne.
 5. Administracja gry zastrzega sobie prawo do zmiany cen surowców i udoskonaleń oraz innych warunków zakupu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
 6. Administracja gry nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia wynikłe z nabywania, używania lub braku dostępu do zakupionych surowców i udoskonaleń.
 7. Gracz, dokonując zakupu surowców i udoskonaleń, akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych przez administrację gry.
ZWROTY

 1. Zakupione surowce i udoskonalenia w grze internetowej Unicrum są traktowane jako usługi cyfrowe i podlegają natychmiastowej realizacji po dokonaniu zakupu.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gracz nie ma prawa do odstąpienia od umowy po dokonaniu zakupu, ponieważ usługi cyfrowe zostały dostarczone w pełni i rozpoczęto ich wykonywanie z wyraźną zgodą klienta.
 3. W związku z powyższym, zakupione surowce i udoskonalenia nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inne przedmioty ani środki pieniężne.
 4. W przypadku wystąpienia problemów technicznych lub innych okoliczności uniemożliwiających korzystanie z zakupionych surowców i udoskonaleń, gracz może zgłosić problem do administracji gry, która podejmie stosowne działania w celu rozwiązania problemu.
 5. Administracja gry zastrzega sobie prawo do anulowania zakupów oraz przywrócenia odpowiedniej ilości surowców lub udoskonaleń w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu gry lub nieprawidłowości związanych z procesem zakupu.
 6. Gracz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz akceptuje, że zakupione surowce i udoskonalenia są wirtualnymi elementami rozgrywki bez wartości materialnej poza kontekstem gry.
REKLAMACJE

 1. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych, nieprawidłowości lub pytań dotyczących zakupionych surowców i udoskonaleń, gracz może zgłosić reklamację poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej gry lub za pośrednictwem innych dostępnych kanałów komunikacji.
 2. Administracja gry zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie i podejmowania odpowiednich działań w celu rozwiązania problemu zgłoszonego przez gracza.
 3. Gracz zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji oraz współpracy z administracją gry w celu rozwiązania reklamacji.
 4. Decyzje administracji gry w sprawie reklamacji są ostateczne i wiążące dla wszystkich graczy.
 5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni.
Adres do reklamacji:

NEONE Łukasz Wuwer
ul. Skrzyszowska 133B
44-304 Wodzisław Śląski
e-mail: info@neone.com.pl
Copyright © Neone
narty OC | wkręty nierdzewne | kancelaria prawna wodzisław śląski | transport pellet Radlin | atrakcje impreza firmowa
okulista Gdańsk | opaski kwasoodporne | pierwsza pomoc sandomierz | podkładki nierdzewne | drzwi Porta wodzisław rybnik