Kopalnie węgla

Strona główna 11.489
Kopalnie żelaza

Strona główna 11.437
Kopalnie uranu

Strona główna 8.376
Kopalnie złota

Strona główna 8.514
Neutrina

Strona główna 129.011zarejestruj się
PRZYKŁADOWE RAPORTY WOJENNE
asiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW
18 19 22 13 13 16

24

10

29

11

15

11

23

10

7

121

26

89

9

10

106

24

74

9

10

8

2

7

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
185.494 vs 220.409 / 136.210 vs 643.456
agresor 100% vs 100% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Devastator (23) vs (2) Devastator - obrońca
atak agresora - 18 # 102.739 vs 728 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 37.957 vs 2.080 # 13 - atak obrońcy
Devastator (22) vs (0) Devastatorasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

24

10

29

11

15

11

22

10

7

121

26

89

9

10

106

24

74

9

10

8

7

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
176.940 vs 218.329 / 133.049 vs 642.728
agresor 96% vs 100% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Robot (24) vs (23) Szturmowiec - obrońca
atak agresora - 18 # 2.681 vs 3.710 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 2.830 vs 7.420 # 13 - atak obrońcy
Robot (0) vs (6) Szturmowiecasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

10

29

11

15

11

22

10

7

121

26

89

9

10

106

7

74

9

10

8

7

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
174.259 vs 211.918 / 130.219 vs 639.522
agresor 95% vs 99% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (11) vs (7) Eclipsus - obrońca
atak agresora - 18 # 9.656 vs 17.971 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 23.163 vs 17.971 # 13 - atak obrońcy
Mamuth (2) vs (3) Eclipsusasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

10

29

11

15

2

22

10

7

121

26

89

9

10

106

7

74

9

10

8

3

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
165.395 vs 199.564 / 108.956 vs 627.168
agresor 85% vs 96% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Oppressor (15) vs (21) Robot - obrońca
atak agresora - 18 # 12.374 vs 1.624 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 13.061 vs 1.624 # 13 - atak obrońcy
Oppressor (13) vs (0) Robotasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

10

29

11

13

2

22

10

7

121

5

89

9

10

106

7

74

9

10

8

3

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
163.076 vs 197.591 / 106.508 vs 625.195
agresor 84% vs 95% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Myśliwiec (10) vs (9) Myśliwiec - obrońca
atak agresora - 18 # 1.463 vs 951 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 1.544 vs 951 # 13 - atak obrońcy
Myśliwiec (4) vs (0) Myśliwiecasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

4

29

11

13

2

22

10

7

121

5

89

10

106

7

74

9

10

8

3

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
161.998 vs 196.640 / 105.370 vs 624.244
agresor 83% vs 95% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Eclipsus (10) vs (8) Mamuth - obrońca
atak agresora - 18 # 39.493 vs 9.509 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 41.687 vs 4.184 # 13 - atak obrońcy
Eclipsus (9) vs (0) Mamuthasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

4

29

11

13

2

22

9

7

121

5

89

10

106

7

74

9

10

3

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
158.049 vs 192.456 / 101.201 vs 614.735
agresor 81% vs 93% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Szturmowiec (29) vs (3) Eclipsus - obrońca
atak agresora - 18 # 14.454 vs 5.617 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 7.629 vs 5.617 # 13 - atak obrońcy
Szturmowiec (8) vs (0) Eclipsusasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

4

8

11

13

2

22

9

7

121

5

89

10

106

7

74

9

10

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
145.702 vs 186.839 / 94.684 vs 609.118
agresor 75% vs 92% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Eclipsus (9) vs (7) Szturmowiec - obrońca
atak agresora - 18 # 35.544 vs 666 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 37.518 vs 1.332 # 13 - atak obrońcy
Eclipsus (9) vs (0) Szturmowiecasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

4

8

11

13

2

22

9

7

121

5

89

10

106

74

9

10

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
145.702 vs 185.507 / 94.684 vs 608.452
agresor 75% vs 92% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Szturmowiec (8) vs (7) Osada wydobywcza - obrońca
atak agresora - 18 # 2.107 vs 50 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 1.112 vs 0 # 13 - atak obrońcy
Szturmowiec (8) vs (0) Osada wydobywczaasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

4

8

11

13

2

22

9

121

5

89

10

106

74

9

10

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
145.702 vs 185.507 / 94.684 vs 608.402
agresor 75% vs 92% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Szturmowiec (8) vs (10) Oppressor - obrońca
atak agresora - 18 # 2.107 vs 4.754 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 1.112 vs 4.754 # 13 - atak obrońcy
Szturmowiec (0) vs (6) Oppressorasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

4

11

13

2

22

9

121

5

89

10

106

74

9

6

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
143.595 vs 183.000 / 93.572 vs 605.895
agresor 74% vs 91% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Eclipsus (9) vs (65) Działo magnetyczne - obrońca
atak agresora - 18 # 35.544 vs 259.103 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 37.518 vs 51.821 # 13 - atak obrońcy
Eclipsus (0) vs (56) Działo magnetyczneasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

4

11

13

2

22

121

5

89

10

106

65

9

6

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
108.051 vs 172.379 / 56.054 vs 552.790
agresor 51% vs 84% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Oppressor (13) vs (9) Pancernik - obrońca
atak agresora - 18 # 10.055 vs 4.279 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 10.613 vs 1.427 # 13 - atak obrońcy
Oppressor (11) vs (0) Pancernikasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

4

11

11

2

22

121

5

89

10

106

65

6

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
105.896 vs 170.952 / 53.780 vs 548.511
agresor 50% vs 83% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Pancernik (11) vs (84) Działo impulsowe - obrońca
atak agresora - 18 # 2.634 vs 75.486 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 8.339 vs 37.743 # 13 - atak obrońcy
Pancernik (0) vs (81) Działo impulsoweasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

4

11

2

22

121

5

86

10

106

65

6

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
103.262 vs 168.665 / 45.441 vs 543.937
agresor 46% vs 82% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Myśliwiec (4) vs (10) Transmiter - obrońca
atak agresora - 18 # 385 vs 133 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 406 vs 0 # 13 - atak obrońcy
Myśliwiec (4) vs (0) Transmiterasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

4

11

2

22

121

5

86

106

65

6

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
103.262 vs 168.665 / 45.441 vs 543.804
agresor 46% vs 82% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (2) vs (109) Działo laserowe - obrońca
atak agresora - 18 # 792 vs 37.338 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 1.900 vs 18.669 # 13 - atak obrońcy
Mamuth (0) vs (107) Działo laseroweasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

4

11

22

119

5

86

106

65

6

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
102.470 vs 168.128 / 43.541 vs 542.730
agresor 45% vs 82% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Devastator (22) vs (6) Oppressor - obrońca
atak agresora - 18 # 94.185 vs 2.247 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 34.796 vs 2.247 # 13 - atak obrońcy
Devastator (21) vs (0) Oppressorasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

4

11

21

119

5

86

106

65

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
98.189 vs 165.881 / 41.960 vs 540.483
agresor 44% vs 82% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Devastator (21) vs (73) Działo impulsowe - obrońca
atak agresora - 18 # 89.904 vs 61.598 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 33.215 vs 30.799 # 13 - atak obrońcy
Devastator (2) vs (0) Działo impulsoweasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

4

11

2

119

5

13

106

65

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
11.165 vs 129.204 / 9.809 vs 467.128
agresor 7% vs 69% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Myśliwiec (4) vs (5) Robot - obrońca
atak agresora - 18 # 385 vs 208 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 406 vs 208 # 13 - atak obrońcy
Myśliwiec (2) vs (0) Robotasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

2

11

2

119

13

106

65

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
10.924 vs 128.996 / 9.555 vs 466.920
agresor 6% vs 69% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Oppressor (11) vs (55) Działo magnetyczne - obrońca
atak agresora - 18 # 7.900 vs 202.081 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 8.339 vs 40.417 # 13 - atak obrońcy
Oppressor (0) vs (53) Działo magnetyczneasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

2

2

119

13

106

63

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
3.024 vs 126.640 / 1.216 vs 455.139
agresor 1% vs 67% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Devastator (2) vs (91) Działo neutronowe - obrońca
atak agresora - 18 # 2.880 vs 128.339 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 1.064 vs 42.780 # 13 - atak obrońcy
Devastator (0) vs (89) Działo neutronoweasiulka 41-20-3 vs 41-29-9 TheSxW

2

119

13

104

63

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
144 vs 125.136 / 152 vs 450.628
agresor 0% vs 67% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Myśliwiec (2) vs (98) Działo neutronowe - obrońca
atak agresora - 18 # 144 vs 142.626 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 19 # 152 vs 47.542 # 13 - atak obrońcy
Myśliwiec (0) vs (98) Działo neutronoweAgresor asiulka zniszczony! vs Obrońca TheSxW zwyciężył!

Skala zniszczeń wynosi 659.41 mln surowców!
Recykling złomu: asiulka
37.465.200 39.983.400 8.694.000 32.551.200
Recykling złomu: TheSxW
27.058.200 28.876.900 6.279.000 23.509.200
Zwycięzca TheSxW otrzymuje punkty wojenne w ilości: +680

Przykładowe raporty:

13.00 mln. złomu

23.20 mln. złomu

21.61 mln. złomu

792.19 mln. złomu

60.63 mln. złomu

22.08 mln. złomu

303.92 mln. złomu

361.12 mln. złomu

80.67 mln. złomu

243.57 mln. złomu

Copyright © Neone
narty OC | śruby nierdzewne | usługi geodezyjne Świerklany | transport ekogroszek Wodzisław | impreza firmowa atrakcje
meble na wymiar wodzisław | cyklinowanie pruszków | Koszenie trawników Racibórz | kotwy nierdzewne | szkolenie IRATA