Kopalnie węgla

Strona główna 10.947
Kopalnie żelaza

Strona główna 11.049
Kopalnie uranu

Strona główna 8.643
Kopalnie złota

Strona główna 8.606
Neutrina

Strona główna 119.208zarejestruj się
PRZYKŁADOWE RAPORTY WOJENNE
Kaioshin 48-34-8 vs 49-32-6 Tobini
20 20 20 13 13 14

599

11

8

7

12

1

24

1

10

8

24

12

9

18

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
4.047.360 vs 125.164 / 9.198.544 vs 150.487
agresor 100% vs 100% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (599) vs (24) Oppressor - obrońca
atak agresora - 20 # 4.047.360 vs 17.421 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 20 # 9.198.544 vs 17.421 # 13 - atak obrońcy
Mamuth (598) vs (0) OppressorKaioshin 48-34-8 vs 49-32-6 Tobini

598

11

8

7

12

1

24

1

10

8

12

9

18

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
4.033.762 vs 107.743 / 9.167.639 vs 133.066
agresor 100% vs 87% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (598) vs (7) Działo impulsowe - obrońca
atak agresora - 20 # 4.033.762 vs 1.997 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 20 # 9.167.639 vs 922 # 12 - atak obrońcy
Mamuth (598) vs (0) Działo impulsoweKaioshin 48-34-8 vs 49-32-6 Tobini

598

11

8

12

1

24

1

10

8

12

9

18

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
4.033.762 vs 106.744 / 9.167.639 vs 131.069
agresor 100% vs 86% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (598) vs (1) Szturmowiec - obrońca
atak agresora - 20 # 4.033.762 vs 48 # 12 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 20 # 9.167.639 vs 96 # 12 - atak obrońcy
Mamuth (598) vs (0) SzturmowiecKaioshin 48-34-8 vs 49-32-6 Tobini

598

11

8

12

1

24

10

8

12

9

18

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
4.033.762 vs 106.640 / 9.167.639 vs 131.017
agresor 100% vs 86% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (598) vs (8) Osada wydobywcza - obrońca
atak agresora - 20 # 4.033.762 vs 58 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 20 # 9.167.639 vs 0 # 13 - atak obrońcy
Mamuth (598) vs (0) Osada wydobywczaKaioshin 48-34-8 vs 49-32-6 Tobini

598

3

8

12

1

24

10

8

12

9

18

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
4.033.762 vs 106.640 / 9.167.639 vs 130.937
agresor 100% vs 86% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (598) vs (8) Myśliwiec - obrońca
atak agresora - 20 # 4.033.762 vs 703 # 12 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 20 # 9.167.639 vs 703 # 12 - atak obrońcy
Mamuth (598) vs (0) MyśliwiecKaioshin 48-34-8 vs 49-32-6 Tobini

598

3

8

4

1

24

10

8

12

9

18

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
4.033.762 vs 105.534 / 9.167.639 vs 129.831
agresor 100% vs 85% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (598) vs (10) Działo magnetyczne - obrońca
atak agresora - 20 # 4.033.762 vs 14.627 # 12 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 20 # 9.167.639 vs 2.926 # 12 - atak obrońcy
Mamuth (598) vs (0) Działo magnetyczneKaioshin 48-34-8 vs 49-32-6 Tobini

598

3

8

4

1

24

8

12

9

18

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
4.033.762 vs 102.364 / 9.167.639 vs 113.985
agresor 100% vs 78% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (598) vs (8) Pancernik - obrońca
atak agresora - 20 # 4.033.762 vs 3.160 # 12 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 20 # 9.167.639 vs 1.054 # 12 - atak obrońcy
Mamuth (598) vs (0) PancernikKaioshin 48-34-8 vs 49-32-6 Tobini

598

3

8

4

1

24

12

9

18

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
4.033.762 vs 101.223 / 9.167.639 vs 110.562
agresor 100% vs 77% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (598) vs (23) Działo neutronowe - obrońca
atak agresora - 20 # 4.033.762 vs 16.695 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 20 # 9.167.639 vs 5.565 # 13 - atak obrońcy
Mamuth (598) vs (0) Działo neutronoweKaioshin 48-34-8 vs 49-32-6 Tobini

598

3

8

4

1

1

12

9

18

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
4.033.762 vs 95.494 / 9.167.639 vs 93.375
agresor 100% vs 69% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (598) vs (3) Osada wydobywcza - obrońca
atak agresora - 20 # 4.033.762 vs 16 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 20 # 9.167.639 vs 0 # 12 - atak obrońcy
Mamuth (598) vs (0) Osada wydobywczaKaioshin 48-34-8 vs 49-32-6 Tobini

598

8

4

1

1

12

9

18

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
4.033.762 vs 95.494 / 9.167.639 vs 93.359
agresor 100% vs 69% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (598) vs (1) Działo neutronowe - obrońca
atak agresora - 20 # 4.033.762 vs 216 # 12 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 20 # 9.167.639 vs 78 # 13 - atak obrońcy
Mamuth (598) vs (0) Działo neutronoweKaioshin 48-34-8 vs 49-32-6 Tobini

598

8

4

1

12

9

18

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
4.033.762 vs 95.416 / 9.167.639 vs 93.125
agresor 100% vs 68% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (598) vs (8) Działo laserowe - obrońca
atak agresora - 20 # 4.033.762 vs 703 # 12 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 20 # 9.167.639 vs 381 # 13 - atak obrońcy
Mamuth (598) vs (0) Działo laseroweKaioshin 48-34-8 vs 49-32-6 Tobini

598

4

1

12

9

18

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
4.033.762 vs 95.035 / 9.167.639 vs 92.364
agresor 100% vs 68% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (598) vs (16) Eclipsus - obrońca
atak agresora - 20 # 4.033.762 vs 57.194 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 20 # 9.167.639 vs 52.794 # 12 - atak obrońcy
Mamuth (595) vs (0) EclipsusKaioshin 48-34-8 vs 49-32-6 Tobini

595

4

1

12

9

2

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
4.006.849 vs 29.709 / 9.106.475 vs 27.038
agresor 99% vs 21% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (595) vs (11) Mamuth - obrońca
atak agresora - 20 # 4.006.849 vs 15.848 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 20 # 9.106.475 vs 6.437 # 12 - atak obrońcy
Mamuth (595) vs (0) MamuthKaioshin 48-34-8 vs 49-32-6 Tobini

595

4

1

1

9

2

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
4.006.849 vs 22.387 / 9.106.475 vs 10.399
agresor 99% vs 12% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (595) vs (1) Transmiter - obrońca
atak agresora - 20 # 4.006.849 vs 7 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 20 # 9.106.475 vs 0 # 13 - atak obrońcy
Mamuth (595) vs (0) TransmiterKaioshin 48-34-8 vs 49-32-6 Tobini

595

4

1

9

2

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
4.006.849 vs 22.387 / 9.106.475 vs 10.392
agresor 99% vs 12% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (595) vs (4) Myśliwiec - obrońca
atak agresora - 20 # 4.006.849 vs 257 # 12 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 20 # 9.106.475 vs 278 # 13 - atak obrońcy
Mamuth (595) vs (0) MyśliwiecKaioshin 48-34-8 vs 49-32-6 Tobini

595

1

9

2

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
4.006.849 vs 22.109 / 9.106.475 vs 10.114
agresor 99% vs 12% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (595) vs (1) Mamuth - obrońca
atak agresora - 20 # 4.006.849 vs 650 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 20 # 9.106.475 vs 264 # 12 - atak obrońcy
Mamuth (595) vs (0) MamuthKaioshin 48-34-8 vs 49-32-6 Tobini

595

9

2

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
4.006.849 vs 21.823 / 9.106.475 vs 9.464
agresor 99% vs 11% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (595) vs (2) Eclipsus - obrońca
atak agresora - 20 # 4.006.849 vs 2.592 # 12 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 20 # 9.106.475 vs 2.808 # 13 - atak obrońcy
Mamuth (595) vs (0) EclipsusKaioshin 48-34-8 vs 49-32-6 Tobini

595

9

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
4.006.849 vs 19.015 / 9.106.475 vs 6.656
agresor 99% vs 9% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (595) vs (9) Devastator - obrońca
atak agresora - 20 # 4.006.849 vs 6.656 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 20 # 9.106.475 vs 17.553 # 12 - atak obrońcy
Mamuth (594) vs (0) DevastatorAgresor Kaioshin zwyciężył! vs Obrońca Tobini zniszczony!

Rabunek z magazynu surowców: Tobini
2.817.248 80.963 270.565 1.868.807
Skala zniszczeń wynosi 531.93 mln surowców!
Recykling złomu: Kaioshin
9.123.800 64.014.040 5.516.650 22.412.400
Recykling złomu: Tobini
5.762.400 40.429.920 3.484.200 14.155.200
Zwycięzca Kaioshin otrzymuje punkty wojenne w ilości: -38

Przykładowe raporty:

196.39 mln. złomu

227.77 mln. złomu

270.45 mln. złomu

72.11 mln. złomu

229.14 mln. złomu

259.60 mln. złomu

39.89 mln. złomu

179.64 mln. złomu

431.54 mln. złomu

40.44 mln. złomu

Copyright © Neone
usługi kamieniarskie wodzisław | nity nierdzewne | porady prawne Wodzisław Śląski | transport węgiel Radlin | odchudzanie wodzisław
optyk Gdańsk Zaspa | liny kwasoodporne | Utrzymanie zieleni Żory | wkręty nierdzewne | angiografia gdańsk