Kopalnie węgla

Strona główna 11.489
Kopalnie żelaza

Strona główna 11.440
Kopalnie uranu

Strona główna 8.378
Kopalnie złota

Strona główna 8.512
Neutrina

Strona główna 129.014zarejestruj się
PRZYKŁADOWE RAPORTY WOJENNE
Goli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky
13 14 15 13 13 14

10

10

14

10

10

39

19

17

8

33

3

18

28

3

5

4

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
45.852 vs 58.027 / 59.618 vs 120.007
agresor 100% vs 100% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Pancernik (10) vs (4) Devastator - obrońca
atak agresora - 13 # 1.585 vs 1.793 # 12 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 5.120 vs 8.962 # 13+8 - atak obrońcy
Pancernik (0) vs (0) DevastatorGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

10

14

10

10

39

19

17

8

33

3

18

28

3

5

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
44.267 vs 52.479 / 54.498 vs 118.065
agresor 94% vs 96% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Eclipsus (10) vs (15) Szturmowiec - obrońca
atak agresora - 13 # 28.523 vs 1.986 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 30.717 vs 3.972 # 13 - atak obrońcy
Eclipsus (9) vs (0) SzturmowiecGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

10

14

10

9

39

19

17

8

33

3

3

28

3

5

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
41.415 vs 47.849 / 51.426 vs 115.750
agresor 88% vs 92% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (10) vs (3) Szturmowiec - obrońca
atak agresora - 13 # 5.811 vs 209 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 14.221 vs 385 # 12 - atak obrońcy
Mamuth (10) vs (0) SzturmowiecGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

10

14

10

9

39

19

17

8

33

3

28

3

5

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
41.415 vs 47.432 / 51.426 vs 115.541
agresor 88% vs 92% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Szturmowiec (10) vs (13) Działo impulsowe - obrońca
atak agresora - 13 # 2.113 vs 4.469 # 12 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 1.138 vs 2.235 # 12 - atak obrońcy
Szturmowiec (0) vs (7) Działo impulsoweGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

14

10

9

39

19

11

8

33

3

28

3

5

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
39.302 vs 45.759 / 50.288 vs 112.195
agresor 85% vs 89% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Eclipsus (9) vs (17) Robot - obrońca
atak agresora - 13 # 25.671 vs 1.100 # 12 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 27.645 vs 1.192 # 13 - atak obrońcy
Eclipsus (9) vs (0) RobotGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

14

10

9

39

2

11

8

33

3

28

3

5

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
39.302 vs 44.409 / 50.288 vs 110.845
agresor 85% vs 87% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Eclipsus (9) vs (20) Działo magnetyczne - obrońca
atak agresora - 13 # 25.671 vs 40.860 # 12 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 27.645 vs 8.172 # 12 - atak obrońcy
Eclipsus (6) vs (7) Działo magnetyczneGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

14

10

6

39

2

11

8

33

3

15

3

5

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
27.110 vs 35.753 / 37.159 vs 67.568
agresor 61% vs 58% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (10) vs (5) Oppressor - obrońca
atak agresora - 13 # 5.811 vs 1.872 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 14.221 vs 1.872 # 13 - atak obrońcy
Mamuth (9) vs (0) OppressorGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

14

9

6

39

2

11

8

33

3

15

3

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
26.529 vs 33.881 / 35.737 vs 65.696
agresor 59% vs 56% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Eclipsus (6) vs (2) Robot - obrońca
atak agresora - 13 # 13.479 vs 52 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 14.516 vs 48 # 12 - atak obrońcy
Eclipsus (6) vs (0) RobotGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

14

9

6

39

11

8

33

3

15

3

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
26.529 vs 33.829 / 35.737 vs 65.644
agresor 59% vs 56% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Oppressor (14) vs (3) Pancernik - obrońca
atak agresora - 13 # 7.820 vs 937 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 8.422 vs 289 # 12 - atak obrońcy
Oppressor (14) vs (0) PancernikGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

14

9

6

39

11

8

33

3

15

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
26.529 vs 33.516 / 35.737 vs 64.707
agresor 59% vs 55% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Eclipsus (6) vs (23) Transmiter - obrońca
atak agresora - 13 # 13.479 vs 464 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 14.516 vs 0 # 13 - atak obrońcy
Eclipsus (6) vs (0) TransmiterGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

14

9

6

39

11

8

10

3

15

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
26.529 vs 33.516 / 35.737 vs 64.050
agresor 59% vs 55% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Eclipsus (6) vs (11) Działo impulsowe - obrońca
atak agresora - 13 # 13.479 vs 3.511 # 12 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 14.516 vs 1.902 # 13 - atak obrońcy
Eclipsus (5) vs (0) Działo impulsoweGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

14

9

5

39

8

10

3

15

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
24.282 vs 31.614 / 33.317 vs 60.246
agresor 55% vs 52% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Eclipsus (5) vs (3) Działo neutronowe - obrońca
atak agresora - 13 # 11.232 vs 937 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 12.096 vs 313 # 13 - atak obrońcy
Eclipsus (5) vs (0) Działo neutronoweGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

14

9

5

39

8

10

15

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
24.282 vs 31.301 / 33.317 vs 59.309
agresor 55% vs 51% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (9) vs (8) Myśliwiec - obrońca
atak agresora - 13 # 5.230 vs 761 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 12.799 vs 703 # 12 - atak obrońcy
Mamuth (9) vs (0) MyśliwiecGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

14

9

5

39

10

15

8

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
24.282 vs 30.540 / 33.317 vs 58.548
agresor 55% vs 50% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Eclipsus (5) vs (8) Eclipsus - obrońca
atak agresora - 13 # 11.232 vs 18.958 # 12 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 12.096 vs 20.538 # 13 - atak obrońcy
Eclipsus (0) vs (3) EclipsusGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

14

9

39

10

15

3

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
13.050 vs 15.619 / 21.221 vs 43.627
agresor 32% vs 33% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Oppressor (14) vs (10) Transmiter - obrońca
atak agresora - 13 # 7.820 vs 133 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 8.422 vs 0 # 12 - atak obrońcy
Oppressor (14) vs (0) TransmiterGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

14

9

39

15

3

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
13.050 vs 15.619 / 21.221 vs 43.494
agresor 32% vs 33% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Oppressor (11) vs (30) Działo laserowe - obrońca
atak agresora - 13 # 5.706 vs 4.984 # 12 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 6.145 vs 2.700 # 13 - atak obrońcy
Oppressor (6) vs (0) Działo laseroweGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

9

9

9

15

3

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
9.509 vs 12.051 / 17.407 vs 36.357
agresor 26% vs 27% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (9) vs (3) Eclipsus - obrońca
atak agresora - 13 # 5.230 vs 5.185 # 12 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 12.799 vs 5.185 # 12 - atak obrońcy
Mamuth (5) vs (0) EclipsusGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

9

5

9

15

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
6.567 vs 6.434 / 10.208 vs 30.740
agresor 16% vs 21% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Oppressor (9) vs (12) Działo magnetyczne - obrońca
atak agresora - 13 # 4.279 vs 20.747 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 4.608 vs 3.831 # 12 - atak obrońcy
Oppressor (2) vs (10) Działo magnetyczneGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

2

5

9

13

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
2.756 vs 5.317 / 6.104 vs 25.156
agresor 8% vs 17% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (5) vs (9) Działo laserowe - obrońca
atak agresora - 13 # 2.288 vs 951 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 5.600 vs 439 # 12 - atak obrońcy
Mamuth (5) vs (0) Działo laseroweGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

2

5

13

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
2.756 vs 4.841 / 6.104 vs 24.205
agresor 8% vs 16% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (5) vs (9) Działo magnetyczne - obrońca
atak agresora - 13 # 2.288 vs 13.165 # 12 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 5.600 vs 2.853 # 13 - atak obrońcy
Mamuth (2) vs (7) Działo magnetyczneGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

2

2

11

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
1.040 vs 3.804 / 1.904 vs 19.018
agresor 3% vs 13% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Oppressor (2) vs (10) Działo magnetyczne - obrońca
atak agresora - 13 # 468 vs 15.846 # 13 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 504 vs 2.926 # 12 - atak obrońcy
Oppressor (0) vs (10) Działo magnetyczneGoli4T 65-89-3 vs 65-92-2 majersky

2

11

Porównanie maksymalnej siły (atak/obrona):
572 vs 3.804 / 1.400 vs 19.018
agresor 2% vs 13% obrońca
Konfrontacja floty:
agresor - Mamuth (2) vs (11) Działo magnetyczne - obrońca
atak agresora - 13 # 572 vs 17.555 # 12 - defensywa obrońcy
defensywa agresora - 14 # 1.400 vs 3.804 # 13 - atak obrońcy
Mamuth (0) vs (11) Działo magnetyczneAgresor Goli4T zniszczony! vs Obrońca majersky zwyciężył!

Skala zniszczeń wynosi 542.96 mln surowców!
Recykling złomu: Goli4T
9.997.000 39.702.000 5.757.050 15.128.100
Recykling złomu: majersky
8.459.000 33.594.000 4.871.350 12.800.700
Zwycięzca majersky otrzymuje punkty wojenne w ilości: +586

Przykładowe raporty:

78.88 mln. złomu

7.38 mln. złomu

65.00 mln. złomu

113.06 mln. złomu

23.82 mln. złomu

597.18 mln. złomu

16.00 mln. złomu

355.14 mln. złomu

336.50 mln. złomu

53.70 mln. złomu

Copyright © Neone
adwokat sprawy nieletnich warszawa | blachowkręty nierdzewne | kancelaria prawna wodzisław śląski | transport pellet Jastrzębie | mediacje Wodzisław
księgowość spółki zoo wodzisław | artykuły żeglarskie | Pielęgnacja ogrodów Gliwice | kotwy nierdzewne | drzwi zewnętrzne wodzisław rybnik